KAROLINSKA INSTITUTET

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning vid nyproduktion av forskarbostäder. 

Omfattning: 7000 moch cirka 1 halv miljon stenar har lagts. 

Adress: Solna

Kommun: Stockholm

Beställare: Lindbäcks Bygg AB 

Materialleverantör: Tegelmäster

Slutfört: 2020