GRAVKOREN

Uppdragsbeskrivning: In- och utvändig puts.

Adress: Gamla Kyrkogården

Kommun: Gävle

Beställare: Gävle Församling

Materialleverantör: Weber

Slutfört: 2021