Fasadputsning

Under 30 år har vi arbetat med all typ av fasadputs, såväl inom renovering som nyproduktion.
När det gäller renovering av putsfasader börjar vi med att analysera den befintliga fasadens puts och putsfärg. Utifrån resultatet tar vi fram förslag på vad som kan göras för att uppnå ett långsiktigt och ekonomiskt fördelaktigt resultat.
Vi renoverar allt från kyrkor och kulturfasader till nyare hyres- och flerfamiljshus.
I samband med renoveringen kan det ibland vara fördelaktigt att utföra en tilläggsisolering, vi arbeta då med beprövade system från de största leverantörerna.
En stor del av vår verksamhet riktar sig mot byggföretagen, vi utför fasadputsarbeten som underentreprenör och jobbar med alla större leverantörer av putssystem. Vår personal har yrkesbevis samt behörighet enl. ” Putsning Klass 1”.

 

 

Våra tjänster

Fasadputsning

Under 30 år har vi arbetat med all typ av fasadputs, såväl inom renovering som nyproduktion. När det gäller renovering av putsfasader börjar vi med att analysera den befintliga fasadens puts och putsfärg.

Murning

Vi på Valbo Fasad Entreprenad AB erbjuder tjänster inom all typ av murning såsom tegel, leca och lättbetong. Vi har behörighet enl. Murning klass 1 vilket innebär att vi får utföra murning över 2 våningar samt konstruktionsmurning.

Balkonger

Vi utför renoveringar av balkonger med de på marknaden mest förekommande​ balkongrenoveringssystemen såsom Sto, Weber och Sika. Vi samarbetar tätt tillsammans med leverantören på respektive objekt för att säkerställa att rätt åtgärd utförs.

Snöskottning

Behöver ni hjälp med takskottning eller nedtagning av istappar vänder ni Er med fördel till oss. Vi är utbildade enl. ”skotta säkert ” vilket innebär en trygghet för Er som beställare.