Valbo Fasad i avtal med Lindbäcks Bygg AB för fasadarbete i flerfamiljshus

Valbo Fasad har tecknat avtal med Lindbäcks Bygg AB avseende nyproduktion av flerfamiljshus i södra Häggvik i Sollentuna, som ska uppföras på uppdrag av ALM Småa Bostad.


Det finns en stor efterfrågan på kvadrat- och klimatsmarta lägenheter i kommunikationsnära lägen och Södra Häggvik i Sollentuna genomgår en transformation från ett slumrande handelsområde till en ny dynamisk stadsdel med bostäder. Vårt uppdrag avser murning och putsning. I projektet finns även Fasadgruppens dotterbolag rapid hyrställningar. Ordervärdet uppgår till cirka 14,5 mkr.

”Vi har en god relation till Lindbäcks Bygg sedan tidigare projekt och ser fram mot att nu hjälpa dem med mur- och putsarbeten i det här uppdraget. Att vi kan samarbeta med ett av våra systerbolag gör det dessutom extra roligt”, säger Andreas Bendrik, affärsområdeschef Fasadgruppen Norr och VD för Valbo Fasad.