Fasadgruppen News - nytt nummer ute nu!

Fjärde numret av Fasadgruppens kundtidning är äntligen ute nu! Tidningen bjuder på en blandning av tips, nyheter, reportage om koncernens medarbetare, kunder, samarbetspartners och branschen i stort.Tidningen vänder sig till en bred målgrupp i branschen, vilket innefattar såväl kunder och samarbetspartners som alla medarbetare internt. Stort fokus är hantverket, intervjuer och reportage samt tips till kunderna.

Det här numret bjuder bland annat på ett reportage om tilläggsisolering och ventilation, där vi får träffa en kund som valt att tilläggsisolera fasaden med hjälp av den unika SmartFront-metoden. Vi får även fördjupa oss i hur våra konstruktörer arbetar och lära känna ett av våra danska bolag lite närmare. Roger Seaton Berg, en av Fasadgruppens medarbetare och färdig Gesäll, berättar om sin resa inom muraryrket och vikten av ett livslångt lärande.

Med många företag inom samma verksamhetsområde, utspridda på olika delar av landet, så har Fasadgruppen en enorm kunskapsbank att dela med oss av – och det vill vi bland annat göra genom tidningen. Tidningen ges ut två gånger per år. Den finns tillgänglig i tryckt och digital form att bläddra i här nedan.

Fasadgruppen News #1 2021

Trevlig läsning!