211C5C83-99A9-48BE-A763-AECE32B7DCE7.JPG

Karolinska Institutet

Murning, Nyproduktion

Solna